Natalia Myszk

Zastępca dyrektora przedszkola
Wychowawca grupy „Tygrysków” na rok szkolny 2017/2018

Swój zawód zdobyła na wyższych uczelniach, co potwierdzają dyplomy specjalności: Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z kształceniem integracyjnym; Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z nauczaniem języka angielskiego. Uzyskane kwalifikacje pozwalają jej na prowadzenie zajęć języka angielskiego w grupie przedszkolnej i na pracę z dziećmi tj. kształtowanie u dzieci odpowiednich postaw, umiejętności uczenia się, pobudzanie zainteresowań i wiary we własne siły oraz stwarzanie sytuacji do odnoszenie sukcesów.

Wioleta Mielewczyk

Wychowawca grupy „Króliczków” na rok szkolny 2017/2018

Nauczyciel przedszkola. Swój zawód zdobyła na wyższej uczelni, co potwierdzają dyplomy specjalności: Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna. By wspomagać swój warsztat dydaktyczny uczestniczyła w rożnych kursach i szkoleniach. Ważne jest dla niej indywidualne podejście do każdego dziecka - odkrywanie jego możliwości oraz wspólne pokonywanie słabości. Praca jest dla niej wyzwaniem, które codziennie daje jej nowe doświadczenia. Uwielbia eksperymentować i tworzyć, co chętnie wykorzystuje w pracy z dziećmi prowadząc różnego rodzaju zajęcia.

Sabina Gniot

Wychowawca grupy "Króliczków" na rok szkolny 2017/2018

Swój zawód zdobyła na wyższej uczelni, co potwierdza dyplom specjalności: Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna. Ponadto udział w licznych szkoleniach i warsztatach umożliwia jej zdobywanie i pogłębianie wiedzy, którą w 100% wykorzystuje w zajęciach z dziećmi. Podczas codziennej pracy, stara się otaczać dzieci opieką, troską i zrozumieniem. Prowadząc zajęcia dobiera formy i metody pracy, w taki sposób, aby rozwijały zainteresowania, umiejętności oraz zdolności dzieci. Praca z dziećmi sprawia jej dużo radości i satysfakcji, dzięki czemu motywuje ją do dalszego podnoszenia swoich kwalifikacji.

Kamila Kolke

Wychowawca grupy „Tygrysków” na rok szkolny 2017/2018

Nauczyciel przedszkola. Swój zawód zdobyła na wyższej uczelni, co potwierdzają dyplomy specjalności: Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna z językiem angielskim. Swój warsztat zawodowy udoskonaliła różnego typu szkoleniami, co profesjonalnie wykorzystuje w trafnej identyfikacji potrzeb dziecka, zasad doboru oraz wykorzystania środków dydaktycznych i metod oddziaływania, a także w przygotowywaniu programów pracy wychowawczo-dydaktycznej, scenariuszy zabaw i zajęć oraz planów współpracy z rodzicami.

Daria Lejk

Nauczyciel rytmiki

Swoje wykształcenie zdobyła na Akademii Pomorskiej w Słupsku, studiując edukację muzyczną z pedagogiką wczesnoszkolną, uzyskując uprawnienia do nauczania muzyki, rytmiki oraz wychowania przedszkolnego i szkolnego. Swoją pasją do muzyki stara się zarażać innych już od najmłodszych lat, ucząc przedszkolne dzieci prawidłowego śpiewu, tańca oraz gry na instrumentach perkusyjnych. Głównym celem jej zajęć jest rozwój manualny (motoryka mała), rozwijanie postaw twórczych, wyrabianie estetyki ruchów, rozwijanie pewności siebie oraz zwalczanie nieśmiałości.

Tomasz Neubauer

Logopeda, pedagog specjalny, nauczyciel wczesnej edukacji.

W przedszkolu prowadzi zajęcia logopedyczne. W jego pracy najważniejsze jest dziecko, jego temperament i charakter, dlatego fundamentem prowadzonych zajęć jest indywidualne podejście. W trakcie zajęć stosuje różnorodne metody pracy i środki dydaktyczne dokładając wszelkich starań, aby zajęcia były prowadzone w atrakcyjnej formie. Według niego gwarancją odnoszenia dużych sukcesów jest systematyczna praca w domu i realizacja ćwiczeń zaleconych podczas terapii.

Magdalena Zielke

Pomoc nauczyciela

Studentka III roku pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Dzieciom z którymi pracuje przekazuje wiedzę w kreatywny sposób m. in. przez zabawę związaną z tematem zajęć jak i pomoce dydaktyczne wykonane własnoręcznie. Poprzez pracę na zajęciach zachęca dzieci do wyrażania własnych myśli i dzielenia się swoimi doświadczeniami. Świadomość jak bardzo dzieci potrafią docenić jej starania jest motorem napędzającym do działania.