Zajęcia dodatkowe

Język angielski
Czas trwania zajęć: około 40 minut (2 razy w tygodniu)
Nauczyciel prowadzący: Natalia Myszk Główne cele zajęć:
- stopniowe poznawanie podstaw materiału językowego, który będzie stanowił bazę do dalszej nauki;
- motywowanie do nauki języka obcego;
- wdrażanie dzieci do pracy w grupie;
- umacnianie wiary dziecka we własne siły i w możliwości osiągania założonych celów;
Więcej informacji na stronie Sekretariat

Zajęcia rytmiczno-taneczne
Lekcje tańca polegają na animacji ruchowej dzieci, dzięki temu poprawia się koordynacja ruchowa u dziecka oraz lateralizacja. Wprowadzamy choreografie taneczne do znanych utworów muzycznych i aktualnie znanych przebojów, co sprawia dzieciom dużo radości. W wieku przedszkolnym wprowadzane są podstawowe elementy walca angielskiego i cha-cha-cha. Lekcje trwają 30 min 1 raz w tygodniu. Profesjonalna Szkoła Tańca El’dance jest inicjatorem autorskiego programu nauki tańca i savoir vivre’u. Za całość merytoryczno-organizacyjną odpowiada Elżbieta Raczyńska - mgr pedagogiki z siedemnastoletnim stażem w nauczaniu tańca dzieci w szkołach podstawowych, oraz przedszkolach. Roczny cykl nauczania obejmuje minimum 31 spotkań, a zajęcia prowadzone są przez nauczycieli tańca posiadających kwalifikacje zawodowe do pracy z dziećmi. Zajęcia rytmiczne natomiast będą prowadzone głównie przed uroczystościami przedszkolnymi, przygotowującymi dzieci do występu publicznego, dzieci stopniowo zostaną wprowadzane w świat dźwięków, rozwijaniu wyobraźni i wrażliwości, wyzwalaniu twórczego myślenia, rozbudzaniu pewności siebie, aktywności i chęci poznania. Odkrywanie zainteresowań i zdolności muzycznych małego dziecka umożliwia stworzenie okazji rozmiłowania go w muzyce.