Sabina Kopp-Ostrowska

Wychowawca grupy "Tygrysków" na rok szkolny 2020/2021

Nauczyciel przedszkola. Swój zawód zdobyła na wyższej uczelni, co potwierdza dyplom specjalności: Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna. Ponadto udział w licznych szkoleniach i warsztatach umożliwia jej zdobywanie i pogłębianie wiedzy, którą w 100% wykorzystuje w zajęciach z dziećmi. Podczas codziennej pracy, stara się otaczać dzieci opieką, troską i zrozumieniem. Prowadząc zajęcia dobiera formy i metody pracy, w taki sposób, aby rozwijały zainteresowania, umiejętności oraz zdolności dzieci. Praca z dziećmi sprawia jej dużo radości i satysfakcji, dzięki czemu motywuje ją do dalszego podnoszenia swoich kwalifikacji.

Wioleta Mielewczyk

Wychowawca grupy "Tygrysków" na rok szkolny 2020/2021

Nauczyciel przedszkola. Swój zawód zdobyła na wyższej uczelni, co potwierdzają dyplomy specjalności: Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna. By wspomagać swój warsztat dydaktyczny uczestniczyła w rożnych kursach i szkoleniach. Ważne jest dla niej indywidualne podejście do każdego dziecka - odkrywanie jego możliwości oraz wspólne pokonywanie słabości. Praca jest dla niej wyzwaniem, które codziennie daje jej nowe doświadczenia. Uwielbia eksperymentować i tworzyć, co chętnie wykorzystuje w pracy z dziećmi prowadząc różnego rodzaju zajęcia.

Kinga Cherek

Wychowawca grupy "Króliczków" na rok szkolny 2020/2021

Nauczyciel przedszkola. Swój zawód zdobyła na wyższej uczelni, co potwierdza dyplom specjalności: Pedagogika wczesnej edukacji z terapią pedagogiczną. W pracy skupia się przede wszystkim na dziecku i jego strefie najbliższego rozwoju. Stara się zapewnić mu wsparcie, poczucie bezpieczeństwa oraz dodawać odwagi do pokonywania trudności. Zależy jej, aby dzieci poznawały świat w praktyce i działaniu, były samodzielne i znały poczucie własnej wartości. Radość płynąca od dzieci daje jej dużo energii do pracy i chęci do ciągłego rozwoju.

Małgorzata Bartelik

Wychowawca grupy "Króliczków" na rok szkolny 2020/2021

Nauczyciel przedszkola. Swój zawód zdobyła na wyższej uczelni, co potwierdza dyplom specjalności: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Ważne jest dla niej pobudzanie ciekawości i kreatywności podopiecznych oraz otwartość wobec siebie i innych ludzi. Uczy tolerancji i szacunku do drugiego człowieka. Jej priorytetem jest konieczność nieustannego dokształcania się, by dzięki temu lepiej poznać i zrozumieć potrzeby dziecka. Celem, który sobie wyznaczyła jest pomoc dzieciom w „rozwijaniu ich skrzydeł”.

Dominika Kąkol

Wychowawca grupy "Króliczków" na rok szkolny 2020/2021

Studentka III roku pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej z językiem angielskim. Najważniejsze w jej pracy z dziećmi jest to aby pociechy czuły się kochane i akceptowane a prowadzone zabawy i ćwiczenia sprzyjały jego rozwojowi. Podczas prowadzonych zajęć dba o stworzenie przyjaznej, twórczej atmosfery. Stara się rozwijać dziecięcą kreatywność, niezwykłą pomysłowość i wyobraźnię. Przebywanie z dziećmi, troska o ich wychowanie, dostrzeganie ich własnych pragnień, talentów i możliwości rozwoju, dają ogromną jej satysfakcję.

Anna Kukułka

Nauczyciel języka angielskiego

Nauczyciel języka angielskiego i niemieckiego. Swój zawód zdobyła na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie, co potwierdzają dyplomy specjalności: filologia germańska z językiem angielskim oraz przygotowanie pedagogiczne. Ponadto jest studentką studiów podyplomowych na kierunku: język angielski we wczesnym nauczaniu, dzięki czemu zdobywa wiedzę o metodach nauki języka obcego, które są typowo dostosowane dla dzieci w wieku przedszkolnym. W jej pracy najważniejsze są dzieci i ich rozwój, a także wzbudzenie w nich zainteresowania nauką języka angielskiego. Uczy najmłodszych poprzez gry i zabawy, środki wizualne, dostosowuje formy nauczania do wieku, poziomu i zainteresowań uczniów. Stara się przede wszystkim osłuchać dzieci z językiem angielskim, rozwijając ich kreatywność oraz przekazać im nowe słownictwo i zwroty poprzez dobór odpowiednich ćwiczeń. Stara się, aby zajęcia były atrakcyjne, urozmaicone, przebiegały w przyjaznej atmosferze i przyniosły dzieciom radość z poznawania i nauki języka angielskiego.

Dagmara Gajewska

Nauczyciel rytmiki

Absolwentka Wydziału Edukacji Muzycznej Akademii Pomorskiej w Słupsku na kierunku Muzykoterapia oraz kierunku Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna. Gra na gitarze w stopniu średniozaawansowanym oraz pianinie w stopniu podstawowym. Od 2012 roku prowadzi własną działalność muzyczną "Dagga" w której prowadzi do dziś "Zajęcia rytmiczno-taneczne z elementami muzykoterapii". Wieloletnie doświadczenia pomogły jej rozwinąć własne metody nauczania dostosowane do wieku i możliwości najmłodszych. Łączy naukę śpiewu, grę na instrumentach oraz taniec. Wspomaga się elementami muzykoterapii oraz improwizacjami muzyczno-ruchowymi. Zajęcia rytmiczne w sposób efektywny wpływają na odpowiednie kształtowanie się sfery mentalnej, fizycznej i emocjonalnej dzieci w wieku przedszkolnym.

Tomasz Neubauer

Logopeda, pedagog specjalny, nauczyciel wczesnej edukacji.

W przedszkolu prowadzi zajęcia logopedyczne. W jego pracy najważniejsze jest dziecko, jego temperament i charakter, dlatego fundamentem prowadzonych zajęć jest indywidualne podejście. W trakcie zajęć stosuje różnorodne metody pracy i środki dydaktyczne dokładając wszelkich starań, aby zajęcia były prowadzone w atrakcyjnej formie. Według niego gwarancją odnoszenia dużych sukcesów jest systematyczna praca w domu i realizacja ćwiczeń zaleconych podczas terapii.