Natalia Myszk

Zastępca dyrektora przedszkola
Wychowawca grupy „Tygrysków” na rok szkolny 2018/2019

Swój zawód zdobyła na wyższych uczelniach, co potwierdzają dyplomy specjalności: Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z kształceniem integracyjnym; Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z nauczaniem języka angielskiego. Uzyskane kwalifikacje pozwalają jej na prowadzenie zajęć języka angielskiego w grupie przedszkolnej i na pracę z dziećmi tj. kształtowanie u dzieci odpowiednich postaw, umiejętności uczenia się, pobudzanie zainteresowań i wiary we własne siły oraz stwarzanie sytuacji do odnoszenie sukcesów.

Sabina Gniot

Wychowawca grupy "Tygrysków" na rok szkolny 2018/2019

Swój zawód zdobyła na wyższej uczelni, co potwierdza dyplom specjalności: Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna. Ponadto udział w licznych szkoleniach i warsztatach umożliwia jej zdobywanie i pogłębianie wiedzy, którą w 100% wykorzystuje w zajęciach z dziećmi. Podczas codziennej pracy, stara się otaczać dzieci opieką, troską i zrozumieniem. Prowadząc zajęcia dobiera formy i metody pracy, w taki sposób, aby rozwijały zainteresowania, umiejętności oraz zdolności dzieci. Praca z dziećmi sprawia jej dużo radości i satysfakcji, dzięki czemu motywuje ją do dalszego podnoszenia swoich kwalifikacji.

Emilia Penk

Wychowawca grupy „Króliczków” na rok szkolny 2018/2019

Nauczyciel przedszkola. Swój zawód zdobyła na wyższej uczelni, co potwierdza dyplom specjalności: Pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne. W swojej pracy z dziećmi stara się wykorzystywać wszelkie swoje uzdolnienia, zamiłowania oraz wiedzę nabytą podczas studiów. Widząc jak dzieci rozwijają się i cieszą każdą chwilą spędzoną w przedszkolu wie, że jej praca ma sens. Zadowolenie i uśmiech dziecka jest najlepszą nagrodą jaką można otrzymać.

Kinga Cherek

Wychowawca grupy „Króliczków” na rok szkolny 2018/2019

Nauczyciel przedszkola. Swój zawód zdobyła na wyższej uczelni, co potwierdza dyplom specjalności: Pedagogika wczesnej edukacji z terapią pedagogiczną. W pracy skupia się przede wszystkim na dziecku i jego strefie najbliższego rozwoju. Stara się zapewnić mu wsparcie, poczucie bezpieczeństwa oraz dodawać odwagi do pokonywania trudności. Zależy jej, aby dzieci poznawały świat w praktyce i działaniu, były samodzielne i znały poczucie własnej wartości. Radość płynąca od dzieci daje jej dużo energii do pracy i chęci do ciągłego rozwoju.

Magdalena Zielke

Pomoc nauczyciela

Studentka III roku pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Dzieciom z którymi pracuje przekazuje wiedzę w kreatywny sposób m. in. przez zabawę związaną z tematem zajęć jak i pomoce dydaktyczne wykonane własnoręcznie. Poprzez pracę na zajęciach zachęca dzieci do wyrażania własnych myśli i dzielenia się swoimi doświadczeniami. Świadomość jak bardzo dzieci potrafią docenić jej starania jest motorem napędzającym do działania.

Daria Lejk

Nauczyciel rytmiki

Swoje wykształcenie zdobyła na Akademii Pomorskiej w Słupsku, studiując edukację muzyczną z pedagogiką wczesnoszkolną, uzyskując uprawnienia do nauczania muzyki, rytmiki oraz wychowania przedszkolnego i szkolnego. Swoją pasją do muzyki stara się zarażać innych już od najmłodszych lat, ucząc przedszkolne dzieci prawidłowego śpiewu, tańca oraz gry na instrumentach perkusyjnych. Głównym celem jej zajęć jest rozwój manualny (motoryka mała), rozwijanie postaw twórczych, wyrabianie estetyki ruchów, rozwijanie pewności siebie oraz zwalczanie nieśmiałości.

Tomasz Neubauer

Logopeda, pedagog specjalny, nauczyciel wczesnej edukacji.

W przedszkolu prowadzi zajęcia logopedyczne. W jego pracy najważniejsze jest dziecko, jego temperament i charakter, dlatego fundamentem prowadzonych zajęć jest indywidualne podejście. W trakcie zajęć stosuje różnorodne metody pracy i środki dydaktyczne dokładając wszelkich starań, aby zajęcia były prowadzone w atrakcyjnej formie. Według niego gwarancją odnoszenia dużych sukcesów jest systematyczna praca w domu i realizacja ćwiczeń zaleconych podczas terapii.