Informacje o przedszkolu

Przedszkole „Chatka Puchatka” w Gowidlinie
ul. Kartuska 16
83-341 Gowidlino

NIP: 589-169-34-89
Regon: 221760790

Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00 - 17:00.

Tel. sala dół: 660 675 834
Tel. sala góra: 791 987 766

Przedszkole „Chatka Puchatka” powstało w 2013 roku. Jesteśmy dwuoddziałową placówką niepubliczną, którego organem prowadzącym jest Przemysław Łagosz. Pracujemy w oparciu o podstawę programową MEN pod nadzorem Pomorskiego Kuratora Oświaty. Nasza placówka to miejsce, w którym dziecko poprzez działania, poznawanie, doświadczanie i przeżywanie poznaje świat. Głównymi założeniami w wychowaniu dzieci jest kształtowanie czynności intelektualnych, odporności emocjonalnej, budowanie systemu wartości, rozwijanie czynności społecznych i tworzenie warunków do wspólnej zabawy dzieciom o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych.

Grono pedagogiczne dba o wszechstronny rozwój każdego dziecka, kształtuje jego postawę i zainteresowania oraz stopniowo i łagodnie współuczestniczy w poznawaniu świata.

"Wszystkiego, co naprawdę warto wiedzieć nauczyłem się w przedszkolu"
(Robert Fulghum - filozof)