Język Angielski

Zajęcia językowe prowadzone są przez nauczyciela Natalię Myszk oparte na metodzie Zrozum, wykonaj, powiedz- to główne założenia metody aktywnej nazywanej TPR-Total Physical Response (metoda reagowania całym ciałem). Dzieci na zajęciach początkowo próbują przez naśladownictwo ruchowe odgadnąć sens słyszanych wypowiedzi i zachować się adekwatnie do nich. Później rozumieją ich znaczenie, aż wreszcie są w stanie powtórzyć słowo, a nawet zastosować je w danej sytuacji.

Zajęcia Karate

Trening karate dla dzieci to przede wszystkim ćwiczenia ogólnorozwojowe, nauka etykiety, a także zabawy ruchowe. Pozwalają one dzieciom na harmonijny rozwój psychofizyczny i wspólną zabawę z rówieśnikami. Instruktorzy zajęć Pani Agata i Pan Robert uczą jak panować nad swoimi emocjami. Zajęcia uczą cierpliwości i opanowania.

Logopedia w przedszkolu

Zajęcia logopedyczne prowadzi Pan Tomasz Neubauer. W przedszkolu prowadzi indywidualne i grupowe zajęcia logopedyczne. Na każdych zajęciach stara się z dziećmi osiągać małymi krokami duże cele. Praca z dziećmi doskonali jego kreatywność i cierpliwość, ale przede wszystkim jest dla niego źródłem pozytywnej energii .

Zajęcia rytmiczno – taneczne

Zajęcia rytmiczne prowadzi Pani Daria Lejk, która swoją pasją do muzyki stara się zarażać innych już od najmłodszych lat, ucząc przedszkolne dzieci prawidłowego śpiewu, tańca oraz gry poczucia rytmu. Głównym celem jej zajęć jest rozwój manualny (motoryka mała), rozwijanie postaw twórczych,wyrabianie estetyki ruchów, rozwijanie pewności siebie oraz zwalczanie nieśmiałości.