Język Angielski

Zajęcia językowe prowadzone są przez nauczyciela Natalię Myszk oparte na metodzie Zrozum, wykonaj, powiedz- to główne założenia metody aktywnej nazywanej TPR-Total Physical Response (metoda reagowania całym ciałem). Dzieci na zajęciach początkowo próbują przez naśladownictwo ruchowe odgadnąć sens słyszanych wypowiedzi i zachować się adekwatnie do nich. Później rozumieją ich znaczenie, aż wreszcie są w stanie powtórzyć słowo, a nawet zastosować je w danej sytuacji.

Zajęcia Karate

Trening karate dla dzieci to przede wszystkim ćwiczenia ogólnorozwojowe, nauka etykiety, a także zabawy ruchowe. Pozwalają one dzieciom na harmonijny rozwój psychofizyczny i wspólną zabawę z rówieśnikami. Instruktorzy zajęć Pani Agata i Pan Robert uczą jak panować nad swoimi emocjami. Zajęcia uczą cierpliwości i opanowania.

Logopedia w przedszkolu

Zajęcia logopedyczne prowadzi Pani Małgorzata Swierczyńska. W przedszkolu prowadzi grupowe zajęcia logopedyczne. Na każdych zajęciach stara się z dziećmi osiągać małymi krokami duże cele. Praca z dziećmi doskonali jej kreatywność i cierpliwość, ale przede wszystkim jest dla niej źródłem pozytywnej energii.

Religia

Raz w tygodniu do przedszkola przychodzi ksiądz Krzysztof, który zapoznaje dzieci z podstawowymi elementami religii katolickiej i przybliża im Osoby Pana Boga jako stwórcy świata i życia tak, aby stał się On dla nich Przyjacielem. Zajęcia z religii odbywają się tylko dla dzieci, których Rodzice wyrażą na piśmie wolę uczestnictwa dziecka w zajęciach. Katecheza przedszkolna pomaga rozwinąć wiarę dzieci i buduje fundament dla ich przyszłej religijności poprzez wspólną rozmowę z Bogiem, wspólny śpiew, a także tworzenie dobrych nawyków w kontaktach z innymi ludźmi.

Rytmika w przedszkolu

Zajęcia rytmiczne prowadzi Pani Daria Lejk, która swoją pasją do muzyki stara się zarażać innych już od najmłodszych lat, ucząc przedszkolne dzieci prawidłowego śpiewu, tańca oraz gry poczucia rytmu. Głównym celem jej zajęć jest rozwój manualny (motoryka mała), rozwijanie postaw twórczych,wyrabianie estetyki ruchów, rozwijanie pewności siebie oraz zwalczanie nieśmiałości.